Bình cứu hỏa giá rẻ tại TP.HCM

Cung cấp sỉ & lẻ các loại bình cứu hỏa giá rẻ nhất TP.HCM

Bình chữa cháy khí CO2 MT5

Bình chữa cháy khí CO2 MT5

Tên sản phẩm: MT5

-   Chiều cao: ~54cm

-   Trọng lượng: ~14.5kg

Bình chữa cháy bột BC MFZ4

Bình chữa cháy bột BC MFZ4

Tên sản phẩm: MFZ4

-   Chiều cao: ~45cm

-   Trọng lượng: ~5kg

Bình chữa cháy bột ABC MFZL8

Bình chữa cháy bột ABC MFZL8

Tên sản phẩm: MFZL8

Chiều cao: ~55cm

Trọng lượng: ~10kg

Bình chữa cháy bột ABC MFZL4

Bình chữa cháy bột ABC MFZL4

Tên sản phẩm: MFZL4

-   Chiều cao: ~45cm

-   Trọng lượng: ~5.5kg

Bán bình CO2 chữa cháy

Bán bình CO2 chữa cháy

Tên sản phẩm: MT...

-   Chiều cao:

-   Trọng lượng:

Bình chữa cháy bột BC MFZ8

Bình chữa cháy bột BC MFZ8

Tên sản phẩm: MFZ8

-   Chiều cao: ~55cm

-   Trọng lượng: ~9.5kg

Bình CO2 chữa cháy MT3

Bình CO2 chữa cháy MT3

Tên sản phẩm: MT3

-   Chiều cao: ...

-   Trọng lượng: ~ 10kg

Mua, bán bình chữa cháy

Tên sản phẩm: ....

-   Chiều cao: ....

-   Trọng lượng: ....

 

lienhe