Hệ thống báo cháy thường

baochay

Tư vấn - thiết kế - lắp đặt - bảo trì hệ thống báo cháy thường, cung cấp vật tư

Hệ thống chữa cháy khí FM-200

Dự án thiết kế lắp đặp hệ thống chữa cháy khí sạch FM-200

Thiết kế lắp đặt hệ thống PCCC

Nhận khảo sát, thiết kế lắp đặt hệ thống PCCC trọn gói...

Hệ thống chữa cháy khí NOVEC

Hợp chất chữa cháy NOVEC™1230 có công thức hóa học CF3CF2C(O)CF(CF3)Dạng lỏng...

Hệ thống chữa cháy bọt Foam

Nhận thiết kế lặp đặp và bảo trì hệ thống chữa cháy bằng bọt Foam

Hệ thống báo cháy địa chỉ

Tư vấn, thiết kế lắp đặt hệ thống báo cháy có địa chỉ uy tín

Hệ thống chữa cháy bằng nước

Thiết kế lắp đặt - bảo trì hệ thống chữa cháy bằng nước

 

lienhe