Hệ thống chữa cháy khí FM-200

 THUYẾT MINH KỸ THUẬT

 

HẠNG MỤC                 : Hệ thống chữa cháy khí sạch FM-200

CÔNG TRÌNH              :

ĐỊA ĐIỂM                    :

CHỦ ĐẦU TƯ              :

ĐV TK & LẮP ĐẶT       : SƠN BĂNG

 

THÁNG 5/2013

 

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY FM-200

 

a.  Các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng

Dựa vào các luật PCCC về việc “Quy định việc quản lý của Nhà n­­ước đối với công tác PCCC”, các tiêu chuẩn sau được áp dụng để thiết kế cho hệ thống chữa cháy tự động:                                                                                                                                                                          

 • TCVN 2622-1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế
 • TCVN 5760-1993 – Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng
 • TCVN 7161-9-2002 –Hệ thống chữa cháy bằng bình khí – Tính chất thiết kế hệ thống
 • TCVN 5738-2001  – Hệ thống báo cháy tự động  – Yêu cầu kỹ thuật
 • NFPA-2001 – Tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy khí sạch
 • NFPA-70  – Tiêu chuẩn về thiết kế hệ thống điện
 • NFPA-72  – Tiêu chuẩn về thiết kế hệ thống báo cháy tự động

b. Phương án chọn lựa khi thiết kế hệ thống chữa cháy bằng khí FM-200

Hệ thống chữa cháy bằng khí FM-200 được thiết kế theo tiêu chuẩn NFPA-2001.

FM-200 (HFC-227ea) là một khí sạch, an toàn trong việc dùng để chữa cháy. FM-200 không phá hủy tầng ozone, không dẫn điện, sạch và không để lại cặn bã sau khi phun.

Hệ thống chữa cháy bằng khí FM-200 thích hợp cho các khu vực:

 • Phòng điều khiển, phòng xử lý dữ liệu
 • Phòng biến áp, bảng điện
 • Phòng điện thoại
 • Thiết bị viễn thông
 • Kho chứa khí và chất lỏng dễ cháy
 • Kho sách quí, thư viện ...

Khi thiết kế hệ thống chữa cháy bằng FM-200 nên xét đến hai yếu tố chính:

 • Đánh giá mức độ nguy hiểm, xác định loại cần bảo vệ, xem xét hệ thống thông gió dạng kín hay hở, vị trí đặt thiết bị ...
 • Tính toán số lượng FM-200 cần thiết, vị trí đặt vòi phun, kích thước đường ống dẫn khí và những yêu cầu về điện

c. Thành phần của một hệ thống chữa cháy bằng khí FM-200

Hệ thống chữa cháy bằng FM-200 có các thành phần chính sau:

 • Bình chứa khí FM-200
 • Hệ thống van
 • Hệ thống ống dẫn khí, đầu phun
 • Bảng cảnh báo
 • Đồng hồ giám sát áp lực của bình chứa FM-200
 • Trung tâm điều khiển xả khí
 • Chuông, còi đèn báo động
 • Các đầu báo cháy
 • Các nút nhấn tác động


 

 

 

 

 

 


Hệ thống chữa cháy khí FM-200

 

lienhe