Thống kê tính hiệu quả của bình chữa cháy tại Mỹ năm 2010

BÌNH CHỮA CHÁY DẬP TẮT 5,32 TRIỆU ĐÁM CHÁY Ở MỸ TRONG NĂM 2010


Theo (Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy quốc gia) NFPA dữ liệu gần đây nhất, trong năm 2010 các sở cứu hỏa Mỹ phản ứng với khoảng 1.331.500 vụ cháy. Các vụ cháy dẫn đến 3.120 trường hợp tử vong lửa dân sự, 17.720 bị thương lửa dân sự và khoảng $ 15478000000 trong tổn thất tài sản trực tiếp. Trong số các vụ cháy 98.000 đã được trả lời trong các tòa nhà thương mại, thành phố. Trong số hơn $ 11600000000 thiệt hại tài sản, hơn $ 2600000000 đã diễn ra trong các cấu trúc này không dùng để ở.


Bình chữa cháy có hiệu quả đưa ra 80% tất cả các đám cháy

Để làm nổi bật hiệu quả của bình chữa cháy trong giai đoạn đầu, một nghiên cứu năm 2002 Vương quốc Anh được thực hiện bởi feta (Hiệp hội giao dịch cháy chữa cháy) và IFEDA (Kỹ thuật cháy độc lập và phân phối Hiệp hội) 5 xem xét hơn 2100 sự cố cháy và thấy rằng trong 80% trường hợp một bình chữa cháy xách tay dập tắt thành công đám cháy và trong 75% các trường hợp, sở cứu hỏa đã không yêu cầu tham dự. Một cuộc khảo sát tương tự được tiến hành vào năm 2002 bởi EUROFEU (của Ủy ban các nhà sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy và cháy chữa cháy Phương tiện đi lại châu Âu) trong 6 nước châu Âu và nó tìm thấy kết quả nổi bật nhất quán. Trong hơn 2600 sự cố được ghi lại kết luận rằng trong 81,5% các trường hợp bình xách tay dập tắt thành công đám cháy và trong 74,6% các trường hợp sở cứu hỏa đã không được yêu cầu tham dự. Ngoại suy các kết quả của các cuộc điều tra vào thị trường Mỹ cung cấp bằng chứng thống kê rắn trong đó khoảng 80% của tất cả các sự cố cháy bình chữa cháy xách tay là công cụ chữa cháy chỉ cần thiết để dập tắt đám cháy. Hơn nữa, họ chỉ ra rằng 60% của tất cả các sự cố cháy cho sở cứu hỏa không được thông báo (và do đó sự kiện này sẽ không xuất hiện trong thống kê NFPA).

 


Thống kê tính hiệu quả của bình chữa cháy tại Mỹ năm 2010

 

lienhe