Kệ mica đựng giấy tờ dán tường

  • Gia công kệ đựng giấy theo khổ giấy A4, A5..
  • Gia công kệ đựng giấy tờ theo mọi kích thước
  • Gia công kệ đựng giấy tờ theo màu sắc yêu cầu
  • Kệ mica có thể dán tường bằng keo silicone hoặc đinh vít
.
.
.
.