Gia công khoan lỗ mica theo yêu cầu

  • Gia công cắt lỗ mica bằng máy laser hiện đại
  • Khoan cắt theo mọi yêu cầu của khách hàng
  • Mica có nhiều màu sắc, độ dày lựa chọn
  • Gia công nhanh chóng chất lượng
  • Sử dụng vật liệu chính hãng chất lượng
  • Cơ sở gia công uy tín tại TPHCM
.
.
.
.